Co2 laser

Co2 laser benyttes til å fjerne utvekster, vorter og føflekker. Denne behandlingen utføres av lege. Området som skal behandles blir bedøvet lokalt før behandlingen starter. Selve behandlinger tar noen minutter. Dette er den mest skånsomme behandlingen som gir det beste resultat. Behandlingsområdet må beskyttes med høy solfaktor i minst seks måneder etterpå dersom behandlingen utføres på sommertid.

co2laser2